Gość Dnia Radia Gdańsk

Prowadzi:  Michał Pacześniak

08:30

środa,

15 września 2021

Powodzie, susze i zapewnienie dobrej jakości wody. Andrzej Winiarski: "Zapobiegamy nadmiernemu wzrostowi taryf za wodę i ścieki"

Polska po Czechach jest krajem najbardziej ubogim w Europie, jeśli chodzi o dostępność wody. Z drugiej strony coraz częściej dotykają nas powodzie. Jeśli natomiast spojrzymy na kwestie związane z gospodarką wodna w perspektywie lokalnej, to należy zwrócić uwagę na planowane przejęcie spółki Saur Neptun Gdańsk przez miasto Gdańsk. Ponieważ spółka jest powiązana z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, na antenie Radia Gdańsk rozmawialiśmy z dyrektorem PGW WP.

Jak chronić mieszkańców naszego kraju przed powodzią i suszą? Czy jesteśmy przygotowani na walkę z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi? I czy przejęcie spółki Saur Neptun Gdańsk przez miasto zmieni coś dla mieszkańców? Michał Pacześniak rozmawiał na te tematy w audycji "Gość Dnia Radia Gdańsk", z Andrzejem Winiarskim, dyrektorem PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku.


- Jeśli chodzi o współpracę z Saur Neptun Gdańsk to my występujemy tu jedynie w roli organu administracji państwowej, właściwie nasza rola ogranicza się do wydawania różnego rodzaju decyzji administracyjnych. Przejęcie spółki przez miasto było spodziewane, umowa z Saur Neptun miała się w najbliższych latach zakończyć; czy zatem się to stanie rok wcześniej, czy później, to nie robi praktycznie żadnej różnicy. My jesteśmy nadal gotowi współpracować, taka współpraca musi po prostu być realizowana – wyjaśniał Andrzej Winiarski.

Dyrektor Winiarski mówił też o misji i głównych obszarach działania PGW Wody Polskie.

- Jednym z naszych najważniejszych zadań jest ochrona ludności przed powodzią i suszą, ale też stoimy na straży zabezpieczenia zasobów wodnych i zapewnienia dobrej jakości wody dla wszystkich użytkowników. Wody Polskie pełnią zarówno funkcję organów administracji państwowej, jak również wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód w imieniu Skarbu Państwa. Jedną z naszych najważniejszych funkcji, która w ostatnim czasie jest szczególnie widoczna, jest zabezpieczanie ludności przed nadmiernymi wzrostami taryf za wodę i ścieki.

- Jakie są zatem prognozy odnośnie cen wody? - pytał prowadzący audycję.

- Ceny wody są bardzo zróżnicowane w całym kraju. Są gminy, w których obowiązują bardzo niskie stawki za wodę, w innych gminach są znacząco wyższe. Muszę podkreślić, że woda w naszym kraju jest deficytowa, dlatego jej ceny na pewno będą szły w górę. Powodem tego są koszty związane z obsługą infrastruktury oraz inflacja. Warto przy okazji wyjaśnić, skąd te stawki się biorą: mają na celu tylko wyrównanie niezbędnych kosztów do pozyskania, uzdatnienia i dystrybucji wody. I to są zadania gmin. Natomiast inwestycje na poziomie strukturalnym to już zadanie w głównej mierze rządu, pieniądze na ten cel pozyskujemy także z własnej działalności.

Prowadzący program i jego gość poruszyli ponadto kwestie związane z bezpieczeństwem powodziowym, inwestycjach związanych z budową infrastruktury zabezpieczających przed podnoszeniem się poziomu wody oraz o działaniach, które należałoby podjąć, aby zwiększyć racjonalne gospodarowanie wodą, której w naszym kraju już teraz brakuje.


opr. raf


Polska po Czechach jest krajem najbardziej ubogim w Europie, jeśli chodzi o dostępność wody. Z drugiej strony coraz częściej dotykają nas powodzie. Jeśli natomiast spojrzymy na kwestie związane z gospodarką wodna w perspektywie lokalnej, to należy zwrócić uwagę na planowane przejęcie spółki Saur Neptun Gdańsk przez miasto Gdańsk. Ponieważ spółka jest powiązana z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, na antenie Radia Gdańsk rozmawialiśmy z dyrektorem PGW WP.

 

Jak chronić mieszkańców naszego kraju przed powodzią i suszą? Czy jesteśmy przygotowani na walkę z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi? I czy przejęcie spółki Saur Neptun Gdańsk przez miasto zmieni coś dla mieszkańców? Michał Pacześniak rozmawiał na te tematy w audycji "Gość Dnia Radia Gdańsk", z Andrzejem Winiarskim, dyrektorem PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku.

 

- Jeśli chodzi o współpracę z Saur Neptun Gdańsk to my występujemy tu jedynie w roli organu administracji państwowej, właściwie nasza rola ogranicza się do wydawania różnego rodzaju decyzji administracyjnych. Przejęcie spółki przez miasto było spodziewane, umowa z Saur Neptun miała się w najbliższych latach zakończyć; czy zatem się to stanie rok wcześniej, czy później, to nie robi praktycznie żadnej różnicy. My jesteśmy nadal gotowi współpracować, taka współpraca musi po prostu być realizowana – wyjaśniał Andrzej Winiarski.

 

Dyrektor Winiarski mówił też o misji i głównych obszarach działania PGW Wody Polskie.

- Jednym z naszych najważniejszych zadań jest ochrona ludności przed powodzią i suszą, ale też stoimy na straży zabezpieczenia zasobów wodnych i zapewnienia dobrej jakości wody dla wszystkich użytkowników. Wody Polskie pełnią zarówno funkcję organów administracji państwowej, jak również wykonują prawa właścicielskie w stosunku do wód w imieniu Skarbu Państwa. Jedną z naszych najważniejszych funkcji, która w ostatnim czasie jest szczególnie widoczna, jest zabezpieczanie ludności przed nadmiernymi wzrostami taryf za wodę i ścieki.

 

- Jakie są zatem prognozy odnośnie cen wody? - pytał prowadzący audycję.

- Ceny wody są bardzo zróżnicowane w całym kraju. Są gminy, w których obowiązują bardzo niskie stawki za wodę, w innych gminach są znacząco wyższe. Muszę podkreślić, że woda w naszym kraju jest deficytowa, dlatego jej ceny na pewno będą szły w górę. Powodem tego są koszty związane z obsługą infrastruktury oraz inflacja. Warto przy okazji wyjaśnić, skąd te stawki się biorą: mają na celu tylko wyrównanie niezbędnych kosztów do pozyskania, uzdatnienia i dystrybucji wody. I to są zadania gmin. Natomiast inwestycje na poziomie strukturalnym to już zadanie w głównej mierze rządu, pieniądze na ten cel pozyskujemy także z własnej działalności.

 

Prowadzący program i jego gość poruszyli ponadto kwestie związane z bezpieczeństwem powodziowym, inwestycjach związanych z budową infrastruktury zabezpieczających przed podnoszeniem się poziomu wody oraz o działaniach, które należałoby podjąć, aby zwiększyć racjonalne gospodarowanie wodą, której w naszym kraju już teraz brakuje.