Głos pracownika

Prowadzi:  Olga Zielińska

14:20

poniedziałek,

22 listopada 2021

Dlaczego warto być członkiem związku zawodowego? Krzysztof Dośla: wtedy możemy zabierać głos w ważnych dla nas sprawach [DIALOG SPOŁECZNY KLUCZEM DO ROZWOJU]

Związki zawodowe to organizacje pracowników, których celem jest reprezentowanie i obrona ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. O roli związków zawodowych w dialogu społecznym Olga Zielińska rozmawiała z Krzysztofem Doślą, przewodniczącym Regionu Gdańskiego NSZZ "Solidarność".


- Generalnie, co do zasady, stroną dialogu społecznego w Polsce jest związek zawodowy jako taki, czy związki zawodowe, działające u danego pracodawcy, czy na szczeblu kraju. Oczywiście chodzi o związki zawodowe reprezentatywne, czyli jest istotna liczba związkowców, zrzeszonych w danym związku zawodowym w zakładzie pracy czy na szczeblu kraju - powiedział Krzysztof Dośla.

- W Polsce reprezentatywny związek zawodowy to reprezentacja przedstawicieli pracowników w formie związku zawodowego jako strona dialogu społecznego, która jest uprawniona na mocy przepisów polskiego prawa do zawierania porozumień, układów zbiorowych pracy, zawierania różnego rodzaju regulaminów, bycia stroną choćby w podziale funduszu świadczeń socjalnych - wyjaśnił gość audycji.

- Nie bez znaczenia jest nie tylko reprezentatywność u pracodawcy, ale na szczeblu kraju, czyli aby być uczestnikiem jakiejś istotnej centrali związkowej. Tu zachęcam do tego, aby być członkiem "Solidarności", bo wówczas mamy możliwość zabierania głosu w ważnych dla nas sprawach i współdecydowania na poziomie kraju. Emanacją tego jest niejako Rada Dialogu Społecznego. Ale nie tylko, bo wiadomo, że jeżeli centrala związkowa jest reprezentatywna na poziomie kraju, to niezależnie od tego, kto w danym momencie sprawuje władzę polityczną, będzie zmuszony - chociażby na mocy takich dokumentów jak konstytucja czy inne ustawy - do prowadzenia rozmów z przedstawicielstwem takiego związku zawodowe. I taka sytuacja ma miejsce. Wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat udawało się osiągnąć bardzo korzystne dla pracowników rozstrzygnięcia - podkreślił Dośla.

Czy w każdym zakładzie pracy może powstać związek zawodowy? Jakie warunki trzeba spełnić, by taki związek mógł powstać? O tym w audycji. Zapraszamy do słuchania.

 

norway grants plus dialog