Głos pracownika

Prowadzi:  Olga Zielińska

12:30

poniedziałek,

14 czerwca 2021

Pracownicy więziennictwa chcą wdrożenia systemu motywacyjnego. "Wakaty przekładają się na obciążenie"

Kilka dni temu związkowcy protestowali przed siedzibą Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. W pikiecie zorganizowanej przez NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa wzięła udział "Solidarność". Z Olgą Zielińską rozmawiał o tym Andrzej Kołodziejski, przewodniczący Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ "Solidarność".

Andrzej Kołodziejski podkreślał, że "S" poparła petycję innego związku zawodowego, ponieważ zawiera ona postulaty całego środowiska.

- Domagamy się stworzenia efektywnego systemu motywacyjnego dla funkcjonariuszy, wliczania lat spędzonych "w cywilu" do stażu pracy, powrotu do pełnej odpłatności za nieobecność, wynikającą z choroby. Jednak najważniejszą dla nas rzeczą w tej chwili jest system motywacyjny. Chodzi o stworzenie mechanizmu, który zachęcałby doświadczonych pracowników do pozostawania na służbie mimo możliwości przejścia na emeryturę. Wakaty przekładają się bezpośrednio na obciążenie funkcjonariuszy. Mam na myśli choćby funkcjonowanie oddziałów penitencjarnych. Przypadająca liczba osadzonych na wychowawcę wynosi 50, ale wiemy, że w wielu jednostkach te normy nie są przestrzegane i podopiecznych jest nawet 120. W tej chwili jest około tysiąca wakatów na około 27 000 wszystkich funkcjonariuszy – mówił przewodniczący.

W audycji była też mowa między innymi o poszukiwaniu wakacyjnej pracy w czasie pandemii. Jak najlepiej szukać takiej pracy? Na co powinno się zwrócić szczególną uwagę po wysłaniu CV? Czy jest szansa na to, że dostanie się ofertę pracowania dłużej? Odpowiedzi na te i inne pytania pojawiły się w ostatnim „Głosie pracownika”.