Głos pracownika

Prowadzi:  Olga Zielińska

12:30

poniedziałek,

12 kwietnia 2021

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy dla rodziców na czas pandemii. Komu przysługuje, a kto nie może na niego liczyć?

W audycji "Głos Pracownika" opowiadamy m.in. o świadczeniach na dziecko w związku z obostrzeniami covidowymi. Kto może się o nie ubiegać, a komu one nie przysługują? O to Anna Moczydłowska pytała Annę Lewandowską z kancelarii prawnej Natalii Zielmachowicz z Gdyni oraz Krzysztofa Cieszyńskiego, rzecznika pomorskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- Zasiłek opiekuńczy jest przyznany rodzicom dzieci do lat ośmiu. Jego warunkiem jest to, by rodzice sprawowali osobistą opiekę nad dzieckiem, w sytuacjach, kiedy ta opieka nie jest sprawowana w tych miejscach co zazwyczaj - w żłobkach, przedszkolach, szkołach czy klubach dziecięcych. Placówki są otwarte i muszą przyjąć dzieci medyków oraz pracowników służb mundurowych. Aby uzyskać zasiłek, należy złożyć pracodawcy oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nam dzieckiem. To oświadczenie składa się co do zasady płatnikowi składek - pracownicy składają pracodawcy, zlecenioborcy - zleceniodawcy, zaś przedsiębiorcy bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Traktowane jest ono jak wniosek o zasiłek opiekuńczy. Jego wysokość to 80 proc. wynagrodzenia. Liczy się je za każdy dzień przebywania rodzica na zasiłku, również w dni ustawowo wolne od pracy. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi skorzystania z tego prawa - wyjaśniła Anna Lewandowska.

Nie ma limitu dni zasiłkowych. Przysługują one tak długo, jak długo występuje konieczność osobistej opieki nad dzieckiem, w związku z zamknięciem przedszkola lub żłobka. Będzie to więc tożsame z okresem, w którego trakcie placówki te są zamknięte w myśl obowiązujących obostrzeń.

- Pracownik ma możliwość przebywania 60 dni w roku kalendarzowym na zasiłku opiekuńczym, przyznawanym na zasadach ogólnych. Omawiany, "covidowy" zasiłek nie zalicza się do tego limitu - wyjaśniła Anna Lewandowska.

- Prawo przysługuje także ubezpieczonym rodzicom dzieci do ukończenia 16 lat, jeśli mają one orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat - kiedy mają orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub nawet do 24. roku życia, jeśli mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - dodał Krzysztof Cieszyński, rzecznik pomorskiego ZUS.

Jak podał, w ciągu roku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całej Polsce wpłynęło ponad 1,3 miliona wniosków o dodatkowe zasiłki opiekuńcze.

- Czasem jest tak, że opiekunowie się wymieniają i raz jeden rodzic, raz drugi korzysta z dodatkowego zasiłku opiekuńczego - zauważył.

Komu zaś ów zasiłek nie przysługuje? - Weryfikowane jest to, czy rodzic jest ubezpieczony. To świadczenie nie będzie przysługiwało, jeśli drugi z rodziców może zapewnić dziecku opiekę, czyli np. jest osobą bezrobotną, która jest w domu - wyjaśnił Cieszyński.

W audycji "Głos Pracownika" wyjaśniamy też, jak zachować bezpieczeństwo podczas pracy zdalnej. Tłumaczymy również, jak stworzyć markę osobistą i jak korzystać z portali zawodowych.