Głos pracownika

Prowadzi: 

12:30

poniedziałek,

26 października 2020

Na Pomorzu zarejestrowanych ponad 44 tysiące obcokrajowców. Przyjechali z Ukrainy, Białorusi, ale też... Gambii i Libii

W dzisiejszym "Głosie Pracownika" rozmawiamy m.in. o pracy obcokrajowców w Polsce. Powiemy także o tendencjach na rynku pracy i zawodzie przyszłości, którym w niedługim już czasie może być operator drona.
Pomorze za pracą przyciąga coraz więcej cudzoziemców. Na koniec września do ubezpieczeń społecznych w pomorskich placówkach ZUS zgłoszonych było ponad 44,5 tysiąca obcokrajowców.

- Liczba obcokrajowców zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę wzrosła do 21,3 tys. Systematycznie przybywa też liczba cudzoziemców, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Ich liczba wzrosła do 331. Pozostali są na innych oskładkowanych umowach, takich jak umowa-zlecenie - mówi Krzysztof Cieszyński, regionalny

W oddziałach ZUS w Gdańsku i Słupsku obcokrajowcy to obywatele aż 100 państw.

- Na koniec września najwięcej było obywateli Ukrainy - blisko 34 tysiące. Drugą grupę stanowiło 2,9 tys. obywateli Białorusi. Pierwszą piątkę zamykali posiadacze paszportów Rosji, Mołdawii i Białorusi. Pomorze wybierają też mieszkańcy odleglejszych państw. Ubezpieczonych było po trzech obywateli Boliwii, Gambii, Gwatemali i Kostaryki, a także po czterech obywateli Kirgistanu, Libii, Kirgistanu czy Nowej Zelandii - wylicza Cieszyński.

(fot. Pxfuel)