Fabryka reportażu

Prowadzi: 

21:05

czwartek,

07 września 2017

Przez kilka lat zbierała domowy kurz, żeby zbudować Kolumnę kurzu. Artyści: Hanna Nowicka

Artystka wizualna, malarka, autorka obiektów, fotografii i filmów. Swoje wczesne prace malarskie - obrazy malowane na szkolnych tablicach zamykała w gablotach, przez kilka lat zbierała domowy kurz, żeby zbudować Kolumnę kurzu - swoisty autoportret.
Kolumna Kurzu była wielokrotnie opisywana w literaturze sztuki feministycznej jako przykład konceptualnej, wysublimowanej i autobiograficznej realizacji. - Po nas wszystkich zostanie kurz - mówi artystka. Sięgnęła po kauczuk przypominający skórę, żeby budować cielesne obiekty podejmujące temat zmysłowości, samotności, przemijania i niepewności. Jednocześnie z obiektami tworzy filmy, które potem stają sie częścią większych realizacji jak: Antropologia sztuki, które stały się częścią "Wędrówek w blaknącą przeszłość" czy Próżnia i tlen - bardzo osobisty zapis fizycznej niemocy.

Ukończyła gdańską PWSSP i pracowała w macierzystej uczelni. Od 2013 roku jest pro­fe­so­rem Aka­de­mii Sztuki w Szczeci­nie, gdzie pro­wa­dzi pra­cow­nię malar­stwa na Wydziale Malar­stwa i Nowych Mediów. Od roku mieszka i tworzy w Gdyni.

Reportaż Małgorzaty Żerwe z cyklu "Artyści": Hanna Nowicka.