Co za Historia

Prowadzi:  quellio_cron

11:00

środa,

19 października 2016

Elbląg był centrum rzemiosła w państwie Krzyżaków. "Problem zaczął się w XIV wieku"

W 550. rocznicę drugiego pokoju toruńskiego Wojciech Suleciński poprowadził program Co za Historia z Elbląga, który na mocy porozumienia polsko-krzyżackiego stał się częścią Polski.
Rozmówcami Wojciecha Sulecińskiego byli przedstawiciele Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu - Wiesława Rynkiewicz-Domino, kustosz ds. rzemiosła i sztuki oraz dr Mirosław Marcinkowski, kierownik muzeum.

Elbląg powstał w 1237 roku podczas ekspansji państwa krzyżackiego na ziemiach pruskich. Polityka administracyjna zakonu miała na celu zakładanie miast nad brzegami rzek i nad Zalewem Wiślanym, a dopiero potem opanowywanie kolejnych terytoriów Prusów.

EKSPANSJA KRZYŻAKÓW

XIV wiek upłynął pod znakiem stawiania kolejnych zamków na terenie państwa krzyżackiego, a Elbląg był miejscem, w którym skupiała się produkcja detaliczna. Był głównym ośrodkiem rzemieślniczym w państwie Krzyżaków.

Pierwsi mieszkańcy Elbląga pochodzili terenów niemieckich, głównie z Westfalii, ale również z Gotlandii. Osiedlali się tu również osadnicy z Pomorza i księstw polskich.

ELBLĄG W XVI WIEKU

Wojciech Suleciński pytał o sytuację Elbląga po wojnie trzynastoletniej zakończonej drugim pokojem toruńskim.

 - Gdańsk w tym momencie nie jest jeszcze konkurencją dla Elbląga. Gdańsk musiał się jeszcze odbudować po klęsce przejęcia Gdańska przez Zakon Krzyżacki - mówiła Wiesława Rynkiewicz-Domino. - Potem zdecydowany zwrot na korzyść Gdańska, co przejawiało się np. w delegacji na zjazdy Hanzy, gdzie zaczyna przewodniczyć Gdańsk. Problem Elbląga zaczyna się w XIV wieku, to ciągle pogarszające się problemy żeglugowe.

O kulturze, w której żyli mieszkańcy Elbląga oraz innych okolicznych miast mówił dr Marcinkowski. - W tych miastach przeważała ludność posługująca się językiem niemieckim. To były miasta pruskie, ale tworzące odrębną autonomiczną kulturę. Oni utożsamiali się z miejscem swojego miejsca zamieszkania, czyli z Gdańskiem czy Elblągiem.

Toruński pokój 1466 - układ pomiędzy Polską i Litwą a Krzyżakami zawarty 19 października 1466 w Toruniu po zakończeniu wojny trzynastoletniej. Potwierdzał akt inkorporacji Prus Królewskich do Polski wydany w marcu 1454 przez króla Kazimierza IV Jagiellończyka. Do Polski wróciło Pomorze Gdańskie, ziemia chełmińska z Toruniem, Elbląg i Malbork.


Rafał Mrowicki