Co za Historia

Prowadzi:  Wojciech Suleciński

11:05

środa,

21 kwietnia 2021

Konstytucja kwietniowa z 1935 roku. Prof. Stegner: przewaga była po stronie Sejmu, narodził się pomysł, żeby stworzyć nową

Tym razem w audycji "Co za Historia" rozmawialiśmy o Konstytucji kwietniowej, która została uchwalona 23 kwietnia 1935 roku. O trudnym procesie jej powstawania opowiadał prof. Tadeusz Stegner z Uniwersytetu Gdańskiego.

Nauczyciel akademicki mówił o tym, że o ile Konstytucja marcowa była pisana przeciwko Józefowi Piłsudskiemu, to kwietniowa była pisana dla niego. - Ją tworzono dość długo, bo przecież zaczęto już zaraz po zamachu majowym. Od razu były projekty zmiany dokumentu i przystosowania go do nowych warunków. Stąd w 1926 roku mieliśmy nowelę sierpniową, która wzmacniała pozycję prezydenta, dawała mu uprawnienia rozwiązywania Sejmu i Senatu oraz wydawania rozporządzeń z mocą ustawy w niektórych rejonach życia politycznego. Ale w dalszym ciągu prezydent nie miał realnej władzy, wciąż przewaga była po stronie Sejmu, stąd w kręgach sanacyjnych cały czas były pomysły, żeby stworzyć nową konstytucję. Taką, w której jedna osoba będzie odgrywała znaczącą rolę i tą osobą będzie Józef Piłsudski - mówił o genezie Konstytucji kwietniowej prof. Tadeusz Stegner.

(Fot. Wikipedia.pl) Nz. Kopia aktu konstytucji z kwietnia 1935 roku. Z prawej widoczna ostatnia strona dokumentu z podpisami prezydenta Ignacego Mościckiego, marszałka Józefa Piłsudskiego i członków rządu Walerego Sławka.