Co za Historia

Prowadzi:  Wojciech Suleciński

11:05

środa,

11 listopada 2020

Nastroje Polaków podczas odzyskiwania niepodległości. "Wśród naszego społeczeństwa mieliśmy różne postawy"

Kim byli Polacy tuż przed odzyskaniem niepodległości, jakie nastroje towarzyszyły naszemu społeczeństwu? Na ile czuliśmy się obywatelami Polski, a na ile państw zaborczych? Co przyczyniło się do wzrostu świadomości narodowej? Na ten temat dyskutowaliśmy w specjalnym, świątecznym wydaniu audycji "Co za Historia".

Wojciech Suleciński rozmawiał z prof. Tadeuszem Stegnerem.

 

- Trzeba pamiętać o jednej rzeczy: na ziemiach, które weszły później w skład II RP, nie mieszkali tylko Polacy. Społeczności ukraińska czy żydowska wielkiego entuzjazmu nie przejawiały. Mieliśmy do czynienia za to z przyspieszonym wzrostem świadomości narodowej, szczególnie w latach 1918-1920. Nie dotyczył on jednak całości społeczeństwa - podkreślał historyk. - Część pozostała w zalążkowej świadomości. Wśród społeczeństwa polskiego mieliśmy różne postawy: inteligencję, część warstw wyższych, mieszczaństwa i robotników. Oni z aprobatą patrzyli na powstanie niepodległego państwa polskiego. Część zerkała na to obojętnie, zwracając uwagę na niedostatki życia codziennego. Szczególnie wśród ludności chłopskiej były obawy co do przyszłości Polski - dodał.