Bądź zdrów

Prowadzi: 

11:00

czwartek,

07 października 2021

Władze GUMed: Razem z PG i UG jesteśmy trzecim ośrodkiem akademickim w Polsce. Chcemy w rankingach być oceniani jako federacja uczelni

Nowe inwestycje, plany rozwoju i organizacja roku akademickiego były tematem rozmowy z rektorem GUMed prof. dr hab. Marcinem Gruchałą i prorektor ds. klinicznych prof. dr hab. Edytą Szurowską. Prowadząca audycję Joanna Matuszewska pytała też o miejsce uczelni w rankingach międzynarodowych oraz udział w Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita.
Prof. Marcin Gruchała mówił m.in., że studenci GUMed odbywać będą zajęcia w trybie hybrydowym. - Większość wykładów zaplanowaliśmy w formule on-line. Natomiast zajęcia praktyczne, które muszą odbywać się w kontakcie z pacjentem zostały tak zorganizowane, by były bezpieczne dla wszystkich uczestników.
 
Rektor poinformował, że uczelnia planuje budowę nowej bazy dydaktycznej, dedykowanej kształceniu lekarzy dentystów. - Mamy projekt, pozwolenie na budowę, odłożyliśmy pieniądze na wkład własny, wynoszący połowę kosztów tej inwestycji. Projekt został złożony w Ministerstwie Zdrowia i ma bardzo wysoki priorytet, obecnie staramy się o jego realizację. Liczymy, że w ramach środków unijnych z Funduszu Odbudowy ta inwestycja zostanie uruchomiona a jej realizacja zacznie się w 2022 roku - mówił prof. Marcin Gruchała. 

Prof. Edyta Szurowska mówiła z kolei o nowych możliwościach diagnostycznych i terapeutycznych, które pojawiły się po oddaniu do użytku nowego skrzydła szpitala klinicznego. - Mamy w tej chwili najnowszą bazę szpitalną dla dorosłych w Polsce. To co nas czeka, to budowa nowoczesnej bazy pediatrycznej, obecnie bardzo rozproszonej- tłumaczyła prof. Szurowska. 

W audycji mowa była też o Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita, który tworzą GUMed, Politechnika Gdańska i Uniwersytet Gdański. - Myślimy o stopniowej konsolidacji i stworzeniu federacji, która nie oznacza połączenia i utraty autonomii. Chodzi raczej o występowanie pod wspólnym szyldem, jako np. Uniwersytet Fahrenheita, który będzie oceniany w rankingach zagranicznych. To da nam silniejszą pozycję - wyjaśniał prof. Marcin Gruchała.

Dodał, że gdyby dziś przeprowadzona została ewaluacja, w której oceniono by łącznie trzy największe trójmiejskie uczelnie, ich pozycja w rankingach byłaby dużo lepsza. - Taka ocena razem z PG i UG dałaby nam trzecią pozycję w Polsce, po Uniwersytetach Warszawskim i Jagiellońskim. Dlatego chciałbym, żeby kolejne ocena ośrodków akademickich  była już ewaluacją sfederalizowanych uczelni trójmiejskich- tłumaczył rektor GUMed.