Bądź zdrów

Prowadzi: 

11:00

czwartek,

29 października 2020

Niezbędnik na kwarantannie. Kiedy dzwonić do sanepidu a kiedy do lekarza rodzinnego?

To lekarz rodzinny a nie sanepid powinien w pierwszej kolejności zadzwonić do pacjenta z dodatnim wynikiem testu na wirusa SARS-coV2, mówiła w Radiu Gdańsk Anna Obuchowska, zastępca Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku.
Dziś w regionie potwierdzono 953 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 16 osób - 7 kobiet i 9 mężczyzn. Najstarsza miała 98, najmłodsza 58 lat. Wicedyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku poinformowała, że aktualnie hospitalizowane są 443 osoby. W izolacji poza szpitalami przebywa 10.142 osób.

Anna Obuchowska tłumaczyła w rozmowie z Joanną Matuszewską, że sanepid zaprzestał masowego wydawania decyzji o izolacji i kwarantannie. - Te dane trafiają do ZUS automatycznie poprzez system teleinformatyczny - mówiła wicedyrektor WSSE w Gdańsku.
obuchowska a

Poniżej istotne informacje dotyczące kwarantanny i postępowania:

Ile czasu obecnie trzeba czekać na pobranie i wynik badania? 

Czas oczekiwania może się wydłużać. Jeżeli chodzi o system poboru próbek realizowanych przez karetki wymazowe, który jest koordynowany przez WSSE w Gdańsku, to obecnie wymazy pobierają ekipy 11 karetek cywilnych, 2 karetek WOT i 5 karetek wojskowych. Zespoły mobilne dokładają wszelkich starań, żeby jak najszybciej docierać do pacjentów, nie mniej jednak zdarzają się opóźnienia wynikające z przyczyn losowych i technicznych.

Są sygnały z terenu, że wydłuża się czas oczekiwania, jeżeli chodzi o rejestrację na pobranie wymazu w namiotach. Wszystkie te niedogodności staramy się rozwiązywać na bieżąco. Laboratoria działające w sieci COVID również starają się wpisywać wyniki badań na bieżąco do bazy EWP. Petenci, którzy mają konto na stronie pacjent.gov.pl dostają informację o swoim wyniku badania na internetowe konto pacjenta, ci, którzy takiego konta nie mają, otrzymują informację o wyniku badania od lekarza, który zlecał badanie, albo od inspektora sanitarnego, jeżeli badanie było wykonywane bez zlecenia lekarza tzw. prywatne. 

Jeśli ktoś dziś zrobi test i okaże się, że wynik jest pozytywny, to co ma zrobić taka osoba? 

Osoba taka powinna jak najszybciej skontaktować się z lekarzem rodzinnym, który podejmie decyzję o dalszym postępowaniu. Od dnia uzyskania pozytywnego wyniku osoby podlegają obowiązkowej izolacji. Może to być izolacja w warunkach domowych, w izolatorium lub w ramach hospitalizacji.

Osoby, które odbywają izolację w domu, powinny regularnie kontrolować swój stan zdrowia: mierzyć temperaturę ciała oraz zwracać uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel), a także utratę węchu i smaku. Jeśli pogorszy się stan zdrowia, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Ostateczny czas trwania izolacji zależy od stanu zdrowia i decyzji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej albo lekarza sprawującego opiekę nad pacjentem w szpitalu, albo w izolatorium. W 7 dobie na telefon przyjdzie SMS o konieczności skontaktowania się z lekarzem POZ w 8–10 dobie. Lekarz zdecyduje o tym, jak długo potrwa izolacja. Może to załatwić za pomocą teleporady, ale może też zdecydować o konieczności wizyty domowej.

Jeśli lekarz POZ nie zdecyduje o przedłużeniu izolacji, jej koniec następuje po 10 dniach od daty uzyskania pierwszego dodatniego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Jeśli wystąpiły objawy infekcji, czas izolacji powinien kończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.

W szczególnych sytuacjach w przypadku osób wykonujących zawód medyczny lub sprawujących opiekę nad osobami przebywającymi w domach pomocy społecznej, lub przypadkach uzasadnionych klinicznie zakończenie izolacji następuje po uzyskaniu dwukrotnie ujemnego wyniku tego testu z próbek pobranych w odstępach co najmniej 24-godzinnych. Dotyczyć to będzie osób, które otrzymały wcześniej pozytywny wynik testu. Wykonanie testu nie jest warunkiem powrotu pracownika medycznego do pracy. W przypadku osób, które mają słabą odporność (np. choroby przewlekłe) izolacja może zostać przedłużona do 20 dni.

Z osobami, które otrzymały pozytywny wynik testu w kierunku Sars-CoV-2, w najbliższym możliwym terminie od pojawienia się w systemie teleinformatycznym EWP dodatniego wyniku badania, powinien skontaktować się pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej. Pracownik zapyta o kontakty tej osoby z innymi. Pytamy o kontakty do 7 dni wstecz, dotyczy to osób bez objawów i do 2 dni wstecz, dotyczy to osób u których występują objawy.

Czy dziś przy obecnej liczbie zakażeń metody pracy sanepidu sprawdzają się nadal? Tzn. udaje się dodzwonić do wszystkich osób z kontaktu z zakażonymi?

Pracownicy naszych powiatowych placówek dokładają wszelkich starań, żeby w możliwie najkrótszym terminie dotrzeć do osób z kontaktu z osobami z potwierdzonym zakażeniem, wirusem Sars-CoV-2. Pomagają w tym procesie pracownicy oddelegowani z Urzędu Wojewódzkiego i Starostw Powiatowych.

Czy osoby z pozytywnym wynikiem dostaną decyzję o kwarantannie?

Obecnie, po kolejnych zmianach przepisów Inspekcja nie wydaje decyzji o izolacji, ani decyzji o kwarantannie. Organy Inspekcji Sanitarnej nie wydają też żadnych zaświadczeń. Nie ma takiej potrzeby, ponieważ informacje są przetwarzane elektronicznie od momentu skierowania osoby na kwarantannę. Informacja o kwarantannie i czasie jej trwania jest dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w systemie teleinformatycznym EWP. Dostęp do tego systemu ma m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który udostępnia informację pracodawcy.

Jeżeli jednak z jakiegoś powodu informacja nie dotrze do pracodawcy, to w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, należy złożyć pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie izolacji lub kwarantanny. Takie oświadczenie usprawiedliwi nieobecność w pracy i stanowi podstawę do wypłacenia zasiłku chorobowego. 

Co w przypadku, gdy jedna osoba w rodzinie jest zakażona? Testy powinny mieć też pozostałe osoby, w tym dzieci?

Wszyscy domownicy podlegają kwarantannie przez cały okres izolacji oraz 10 dni od dnia uznania osoby zakażonej za zdrową. Osoby te  nie mogą opuszczać domu, robić zakupów, wychodzić z psem. Poruszają się w obrębie pomieszczeń, w których nie przebywa izolowany chory lub własnym przydomowym ogrodzie bez kontaktu z chorym ani sąsiadami. Należy poprosić telefonicznie/mailowo (rodzinę, przyjaciół lub MOPS) o pomoc, osoba dostarczająca potrzebne produkty ma zostawiać je pod drzwiami twojego domu/mieszkania i zawiadamiać w ustalony sposób, tak by nie kontaktować się bezpośrednio. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem u osób objętych kwarantanną nie wykonuje się testów

Jak obecnie wygląda praca służb sanitarnych w regionie? Czy są stacje, których działalność jest utrudniona?  

Wszystkie stacje pracują w bardzo dużym obciążeniu. Tym stacjom powiatowym, które borykają się z największymi trudnościami kadrowymi pomagają pracownicy Wojewódzkiej Stacji w Gdańsku. Od przyszłego poniedziałku pracę sanepidu mają wesprzeć pracownicy m.in. Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Finalizowane jest porozumienie w tej sprawie. 

Joanna Matuszewska