Wiadomości
Z gośćmi Rozmów Kontrolowanych porozmawia Jacek Naliwajek. Fot. Radio Gdańsk

poniedziałek,

25 kwietnia 2016

15:14

Wiceprezydent Gdańska i senator Prawa i Sprawiedliwości gośćmi Rozmów Kontrolowanych

Piotr Kowalczuk i Antoni Szymański będą gośćmi wtorkowych Rozmów Kontrolowanych.
Gościem pierwszej audycji będzie Piotr Kowalczuk, wiceprezydent Gdańska, inicjator powstania Gdańskiego Forum Rad Szkół i Rad Rodziców. Będzie mówić o roli rodzica w szkole, czyli o tym, co mogą rodzice i jakie korzyści mogą dać Rady Rodziców. Rozmowa odbędzie się już po I Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców. Wywiad przeprowadzi Jacek Naliwajek. Zapraszamy o 8:15.

Gościem drugiej Rozmowy Kontrolowanej będzie senator Prawa i Sprawiedliwości Antoni Szymański. Jacek Naliwajek zapowiada, że wykorzysta doświadczenie gościa jako kuratora sądowego bo "efektem ubocznym" programu Rodzina 500+ są wnioski w sprawie odzyskania dzieci z pieczy zastępczej. Wywiad rozpocznie się o 8:30.